JÄTA OMA TAGASISIDE TÖÖANDJA VÕI TOOTE KOHTA

Töötukassa koolitused

Töötukassa koolituste eesmärk on anda tööle sisenemiseks vajalikke teadmisi ja oskusi. Inimene saab Töötukassa koolitusest osa võtta, kui ta on koos oma konsultandiga jõudnud järeldusele, et töö saamiseks peab ta saama uusi teadmisi või täiendama oskusi, mis tal on juba olemas.

Töötukassa toetab eeskätt inimesi, kellel puudub erialane haridus (kes on lõpetanud põhikooli või keskkooli) või kes on vähemalt 50-aastased või ei räägi eesti keelt tööks ebapiisaval tasemel, kelle sissetulek on alla Eesti keskmise kuupalga, ja need, kes ei saa tervislikel põhjustel oma eelmist tööd jätkata. Nende teenuste sihtrühm Eestis on enam kui 200 000 inimest ja just nende jaoks on töötukassa koolituse saamine lihtsam, kui teiste arvel olevate töötute jaoks.

Töötukassa toetab selliste erialade omandamist, mille järele on tulevikus suur nõudlus ja mille järele on juba töötajatest puudus. Need erialad valitakse Kutsekoda kvalifikatsioonikeskuse erivaldkondade tööjõu-uuringute põhjal (nn OSKA uuringud). Nende erialade valikut täiendatakse iga uue uuringuga. Koolitusvõimalused aitavad leida töötukassa karjäärinõustajad. Esmalt koostatakse karjäärikonsultandiga koolitusplaan ja seejärel saab inimene otsida sobivaid kursusi.

Kuid mitte kõik kliendid pole pakutavate teenuste kvaliteedi ja õpetajate teadmiste tasemega rahul. Milles asi? Kas töötud on tasuta kursuste suhtes liiga nõudlikud või on rahulolematuseks ka muid põhjuseid? Nagu märkis töötukassa töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakonna juhataja asetäitja Karin Andre, põhjus peitub sageli õpetajakoolituse kvaliteedis või teema ebapiisavas avalikustamises. Sellistel juhtudel kutsub töötukassa probleemidest teatama mitte pärast kursuste läbimist, vaid kohe ja siis saab vead õigel ajal kõrvaldada.

Samal ajal märkis Karin Andre, et kõrgelt kvalifitseeritud õpetajate leidmine pole alati võimalik ja mitte igas piirkonnas. Näiteks on sagedane probleem terav eesti keele õpetajate puudus, eriti Ida- Virumaal. Karin Andre sõnul seisab Töötukassa pidevalt silmitsi pakkumisega, mis vastaks klientide konkreetsetele nõudmistele ja ootustele. Konkreetsetes piirkondades on keeruline partnereid leida. Kui leitakse, et pakutavad kursused ei vasta kriteeriumidele, palutakse ettevõttel see probleem viivitamatult lahendada.

Töötukassas on töötute poolt väga nõutud keeleõppe kursused ja IT-kursused. Tehnoloogia kasutamise oskus on muutumas üha populaarsemaks, mis asetab tööturul keerulisse olukorda need, kes pole varem sellega kokku puutunud. Tänapäeval peavad lihtsaimad toimingud arvutiga toimuma juba peaaegu igas töökohas, olgu see siis laotöötaja, kaupluse kassapidaja, turvamees või õmbleja. Vanema põlvkonna jaoks võib hirm tehnoloogia ees põhjustada tööturul kasutuse tunde. Seetõttu on selleks, et kaasaegne töö ei segaks inimest, on vaja värskendada oma olemasolevaid kogemusi uute teadmistega. Tehnoloogia lihtsustab tööd ja toob ellu uusi võimalusi.

Samuti on aasta-aastalt kõige populaarsemad autojuhi erialad kõigis kategooriates, keevitaja mis tahes tunnistuste jaoks, kursused ehituse valdkonnas. Lisaks on viimasel ajal kasvanud vene keele õppe soovijate arv, peamiselt eestikeelsed noored, kes plaanivad tulevikus teenindussektoris tööd leida.

Informatsiooni Töötukassa koolituste kohta leiab kodulehel https://www.tootukassa.ee/koolitused

07-05-2020 14:12

seotud uudised
Kuidas teenida lisaraha 2020 aastal?

Kontoritöö alternatiivina vabakutseliste populaarsus on hakkanud viimasel ajal oluliselt kasvama.

vaata rohkem 26-05-2020 12:38

Suhted juhi ja töötajate vahel

Suhted juhataja ja töötajate vahel on üheks tähtsamaks aspektiks terve organisatsiooni töös.

vaata rohkem 21-01-2020 19:26

E-poe loomine

E-kauplemine sobib hästi nii neile, kes proovivad end ettevõtja rollis esmakordselt, kui ka neile, kel juba ettevõtluskogemus olemas.

vaata rohkem 19-05-2020 13:03