JÄTA OMA TAGASISIDE TÖÖANDJA VÕI TOOTE KOHTA

Suhted juhi ja töötajate vahel

Suhted juhataja ja töötajate vahel on üheks tähtsamaks aspektiks terve organisatsiooni töös. Juhi tööst sõltuvad nii põhilised tegevused nagu töö organiseerimine, planeerimine, kontroll, eestvedamine, kui ka ettevõtte sisekliima loomine. Kirjutame viimasest tegurist lähemalt.

Inimesed on ettevõtte nägu. Mõelge korraks oma kolleegidele – kas need on enamus ajast rõõmsameelsed, aktiivsed ja tööga hõivatud või hoopis kurnatud, väsinud, ärrituvad kergesti ja otsivad võimalusi tööd mitte teha? Mõlema olukorra puhul tegemist võib olla juhi eduka või vastupidi ebaõnnestunud juhtimisega.

Siin on mõned nõuanded nii juhtidele, kui ka töötajatele, kuidas tugevdada omavahelisi suhteid ja seejärel saavutada paremat koostööd.

Juht, ära karda olla töökaaslane. Mõnel juhil on vankumatu usk sellesse, et tema ja tema töötajate vahel jookseb nähtamatu piir. Ideaalne töökeskkond on selline, kus töötajad ei tunne koguaeg, et nad on alluvad vaid juht toetab neid ja mõne organisatsiooni puhul jagab isegi tööülesandeid (näiteks, väiksemas poes, kus piir töötajate ja juhataja ülesannete vahel on tavaliselt väga väike).

Juht, olles autoritaarse juhtimisstiili esindaja, ära unusta, et tihti liiga kõrge surve all kannatavad töötajad näitavad hoopis madalamaid tulemusi ja on tihti ebaefektiivsemad. Jah, “majas peab olema kord„ kuid töötades inimestega peab jälgima ka mitmeid psühholoogilisi faktoreid, mitte pelgalt numbreid ja majanduslikke näitajaid.

Juht, suhtu oma töötajatesse empaatiaga. Ära ole oma töötajate murede vastu ükskkõikne. Kui töötajal tekib sinu vastu usaldus, siis ta ei karda jagada mitte ainult oma isiklikke vaid ka tööga seotud muresid, samuti ei hakka varjama oma vigu või otsima abi mujalt. Kui kohtled oma töötajaid lugupidavalt, oled siiras ja avatud, siis nad vastavad sulle samaga. 

Töötaja, ära karda seista enda ja oma seisukoha eest. Kui ettevõttes on tekkinud konfliktne olukord või küsitakse erinevaid arvamusi, kus sinu oma ei kattu teiste omadega, siis ei tähenda see ilmtingimata seda, et pead vaikima ja nõustuma. Kui oskad väljendada ennast viisakalt ja selgelt, siis ei ole sa juhi ja töökaaslaste silmis targutaja vaid endast lugupidav inimene.

Töötaja, ole initsiatiivikas. Oma arvamuse või uusi ideeid ei pea väljendama vaid arenguvestlustel kord või kaks aastas. Kui sul on mõni hea mõte või uus lähenemine tööülesannetele, siis räägi sellest ka oma juhile! Äkki just sinu idee aitab tööprotsesside parendamisel ning parema töökeskkonna loomisel. Lisaks sellele, adekvaatne juhatus ei jäta kunagi selliseid asju märkamata ning suurema tõenäosusega määrab sulle rahalist boonust või preemiat.

Töötaja, anna oma juhile tagasiside! Paljude organisatsioonide koosolekud näevad välja nagu juhi monoloog kuid ära karda anda juhile oma tagasisidet. Seda võib teha nii kirjalikult, kui ka suuliselt ka muul ajal. Kui juht saab teada oma töötajatelt, mis on tema tugevad ja nõrgad küljed, kuidas on mõjunud tema otsused ja mida võiks parandada või teistmoodi tegema hakkata, siis sellest võidab nii töötaja ise, kui ka terve organisatsioon. Kommunikatsioon on kõige alus! 

Eelmainitud aspektide jälgimine aitab kaasa mitte ainult juhi ja töötajate usalduse ja koostöö arengule vaid läbi selle toimuvad paremini ettevõtte protsessid ja kasvab tulemuslikus.

21-01-2020 19:26

seotud uudised
Investeerimine algajale

Kiirelt rikkaks saamine on paljude unistus. Võlupilli vaesuse vastu ei ole olemas, kuid on olemas pädev finantsjuhtimine, mis tasub end ära.

vaata rohkem 08-05-2020 07:20

Tasakaal töö ja eraelu vahel

Tasakaalu tunne eraelu ja töö vahel on üks tähstamaid aspekte iga inimese elus.

vaata rohkem 06-12-2019 02:29

Töövestluse küsimused

Raske leida inimest, kes pole käinud oma elu jooksul vähemalt ühel töövestlusel. Töövestlust kardetakse ja paljudele tundub, et ebaõnnestuda võib iga vale sõna või liigutuse pärast.

vaata rohkem 04-12-2019 00:01